Ενιαία Ενταξιακή Εκπαίδευση (inclusiveeducation)

Κατηγορία: Τμήμα Ένταξης Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την Super User

 

 Στην σημερινή εποχή παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας,με την εκπαιδευτική κοινότητα να επηρεάζεται άμεσα. Η Ενταξιακή Εκπαίδευση (inclusiveeducation) προσπαθεί να αντισταθμίσει την ανομοιογένεια που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Αποσκοπεί στην ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία τροποποιείται, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών είτε αυτές αναφέρονται σε μαθησιακές δυσκολίες, κινητικά προβλήματα, δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής, γλωσσικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις(Χατζησωτηρίου& Ξενοφώντος, 2014).

 

Αρχικά, η έννοια της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς ή ενταξιακή εκπαίδευση (inclusiveeducation) αναφέρονταν στην ένταξη μαθητών με αναπηρία στο περιβάλλον του γενικού σχολείου. Στη συνέχεια ο όρος διευρύνεται και περιλαμβάνει όλους τους μαθητές που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν και να αποκλειστούν από το γενικό σχολείο.Η Ενιαία Ενταξιακή Εκπαίδευση στοχεύει  στην εξάλειψη των στερεοτύπων, ώστε η μαθησιακή διαδικασία να ευνοεί όλουςτους μαθητές. Στο πλαίσιο αυτής της νέας, παγκόσμιας εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να προάγονται η ισότητα, η δικαιοσύνη, η αποδοχή της διαφορετικότητας και ο σεβασμός προς το συνάνθρωπο(Ainscow, 2005).

 Η ένταξη είναι η διαδικασία κατά την οποία το σχολείο αλλάζει όλα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του σε μία προσπάθεια να εξαλείψει τον αποκλεισμό, να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα και να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή όλων των μαθητών σε όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του σχολείου. Η ένταξη αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα ως πλεονέκτημα, ως θετικό χαρακτηριστικό του μαθητικού πληθυσμού και αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των παιδιών να συμμετέχουν πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία και να προοδεύουν (Mitakidou, Tressou&Ioannidou, 2018).Άλλωστε όπως αναφέρουν οι Ainscow και Sandill (2010) η αναδιαμόρφωση των στιλ διδασκαλίας και μάθησης σε όλο το πρόγραμμα σπουδών, ο κοινός προγραμματισμός και η συνεργασία των εκπαιδευτικών παρέχουν ευκαιρίες για μεταλαμπάδευση γνώσεων και δεξιοτήτων.

 Η παρουσία μαθητών με διαφορετικές ανάγκες συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και λειτουργεί ευνοϊκά για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο (Ainscow&Sandill, 2010). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αποδέχονται τη διαφορετικότητα, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν διαφορετικά άτομα να συμμετέχουν σε κοινές εκπαιδευτικές εμπειρίες περιορίζοντας τις μορφές ρατσισμού και προωθώντας τη συμπερίληψη.

Απόρροια των παραπάνω είναι ότι ηΕνιαία  Ενταξιακή Εκπαίδευση  αποτελεί  μια  σύνθετη  έννοια  με ποικίλες προεκτάσεις. Βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη, αποσκοπεί στην αποδοχή της διαφορετικότητας,ενισχύει τις  δημοκρατικές  διαδικασίες,  ώστε η διαφορετικότητα να γίνεται αποδεκτή. Τέλος, επηρεάζει όλο το πλαίσιο και τους στόχους της εκπαίδευσης, προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

  Βιβλιογραφία

 Ainscow,Μ. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? Journal of Educational Change , 6(2),109–124.

Ainscow, Μ., &Sandill,Α. (2010). Developing inclusive education systems: the role of organisational cultures and leadership. International Journal of Inclusive Education 14(4), 401-416.

Χατζησωτηρίου, Χ.,& Ξενοφώντος, Κ.(2014). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση:προκλήσεις, παιδαγωγικέςθεωρήσεις και εισηγήσεις. Καβάλα: Σαΐτα.

Mitakidou, S., Tressou, E.,  &Ioannidou, M. (2018). Inclusive orientations in education. Proceedings of 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2-4 July, Palma, Mallorca, Spain. 8041-8049. Ανακτήθηκε στις 13/04/2021 από https://www.academia.edu/38291901/Inclusive_orientations_in_education.

Εμφανίσεις: 254

Επικοινωνια

Δρυάδων 12, Κατερίνη 601 00

Τ.Κ.601 00

Τηλ. 2351029856 & 2351600920

e-mail: mail[at]2gym-kater.pie.sch.gr

Θα μας βρείτε στο Χάρτη