Έντυπα

Κατηγορία: Έντυπα
Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014
Γράφτηκε από τον/την Super User

Αίτηση.

Αίτηση αναβαθμολόγησης γραπτού περιόδου Μαΐου.

Αίτηση αναβαθμολόγησης γραπτού περιόδου Σεπτεμβρίου.

Αίτηση άδειας Διευκόλυνσης σε εκπαιδευτικό - Τρίμηνη.

Αίτηση αναρρωτικής άδειας με γνωμάτευση ιατρού.

Αίτηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση.

  Αίτηση για έκδοση κάρτας εισόδου στα Μουσεία.

  Αίτηση γονέα για επίδειξη γραπτού.

  Αίτηση χορήγησης αποδεικτικού απολύσεως.

  Αίτηση ειδικής άδειας, γάμου κλπ.

  Αίτηση κανονικής άδειας εκπαιδευτικού.

  Αίτηση προς το 2ο Γυμνάσιο Κατερίνης.

  Αίτηση προς τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας.

  Αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ Ν. Πιερίας.

  Βεβαίωση δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας.

  Βεβαίωση μαθητικής ιδιότητας (σπουδών) τρέχοντος έτους.

  Βεβαίωση μαθητικής ιδιότητας (σπουδών) τρέχοντος και παρελθόντων ετών.

  Βεβαίωση χορήγησης γονικής άδειας.

  Βεβαίωση σπουδών αλλοδαπών μαθητών για ιθαγένεια.

  Διαβιβαστικό έντυπο.

  Έντυπο σημείωμα επιβολής ποινής.

  Εξουσιοδότηση.

  Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599.

  Υπηρεσιακό σημείωμα μεταγραφής από άλλο σχολείο στο σχολείο μας.

  Υπηρεσιακό σημείωμα μεταγραφής από το σχολείο μας σε άλλο.

  Αίτηση για Δάνειο από το ΜΤΠΥ.

  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Δάνειο από το ΜΤΠΥ.

  Αίτηση άδειας ιδιωτικού έργου προς ΠΥΣΔΕ Ν. Πιερίας.  Υπεύθυνη Δήλωση για 2η απασχόληση.

  Υπεύθυνη Δήλωση για 2η απασχόληση.

 

Επικοινωνια

Δρυάδων 12, Κατερίνη 601 00

Τ.Κ.601 00

Τηλ. 2351029856 & 2351600920

e-mail: mail[at]2gym-kater.pie.sch.gr

Θα μας βρείτε στο Χάρτη