Άρθρα

Φίλτρο

Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Αθήνα (Βουλή)

 Έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση 20883/ΓΔ4/12-02-2020 για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από ποιοτική και οικονομική άποψη προσφοράς γιαΑθήνα (Βουλή),η συγκροτηθείσα επιτροπή του υπ’ αριθµόν 1 πρακτικού, συνεδρίασε στις 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:30 µ.µ. για να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών των Τουριστικών Γραφείων, που κατατέθηκαν για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί από Πέµπτη 02 Νοεμβρίου έως Σάββατο 04 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα (Βουλή).

Επικοινωνια

Δρυάδων 12, Κατερίνη 601 00

Τ.Κ.601 00

Τηλ. 2351029856 & 2351600920

e-mail: mail[at]2gym-kater.pie.sch.gr

Θα μας βρείτε στο Χάρτη