Έως και 67% των εκπαιδευτικών δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο

Κατηγορία: Νέα Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Όργιο κακοδιοίκησης και σπατάλης ανθρώπινου δυναμικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέρνουν στο φως δύο πορίσματα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.Φωτογραφία αρχείου

Τα πορίσματα αφορούν ελέγχους σε τρία σχολεία της Πιερίας το σχολικό έτος 2012-2013 και 4 της Ανατολικής Αττικής από το 2008 έως το 2012.

Αποκαλύπτουν ότι ποσοστό έως και 67% των εκπαιδευτικών δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό από τον νόμο ωράριο διδασκαλίας.

Από τα πορίσματα, μεταξύ άλλων, προκύπτουν τα εξής:

? Διευθυντές που δημιουργούν επιπλέον τμήματα ανά τάξη (χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις βάσει του αριθμού του μαθητικού δυναμικού) με αποτέλεσμα να απαιτούνται περισσότερες ώρες διδασκαλίας και κατ' επέκταση πρόσθετο εκπαιδευτικό προσωπικό.

? Εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε ειδικότητες χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες ανάγκες.

? Περιπτώσεις εκπαιδευτικών που απουσιάζουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους χωρίς να έχουν προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά.

? Συστηματικά ελλιπής, παράτυπη ή ανύπαρκτη ενημέρωση (εκ μέρους των σχολικών μονάδων) του Συστήματος Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (survey). Σε ένα σχολείο, για παράδειγμα, η φόρμα «Εκπαιδευτικό δυναμικό» είχε να ενημερωθεί 3 χρόνια.

? Ανάθεση σε ορισμένους εκπαιδευτικούς αποκλειστικών καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης είτε επειδή «πλεόναζαν» είτε για λόγους υγείας, χωρίς να παρέχονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συνολικά, το σχολικό έτος 2012-2013 σε ένα γυμνάσιο και δύο λύκεια της Πιερίας οι καθηγητές δίδαξαν 308 ώρες λιγότερες από το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο.

Το ποσοστό των καθηγητών που για διάφορους λόγους δεν συμπλήρωσαν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας έφθασε το 67,5% του συνόλου των διδασκόντων. Δηλαδή 56 εκπαιδευτικοί από το σύνολο των 83.

Τέσσερις από αυτούς είχαν απαλλαγεί πλήρως από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Οι δύο για λόγους υγείας και οι άλλοι δύο εξαιτίας της «υπερεπάρκειας εκπαιδευτικών της ειδικότητάς τους» είχαν αναλάβει καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης. Μία εκπαιδευτικός λόγω προβλημάτων υγείας είχε αναλάβει διδασκαλία μόνο δύο ωρών, ενώ της είχε ανατεθεί και γραμματειακή υποστήριξη.

«Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η απαλλαγή που είχε δοθεί στους εκπαιδευτικούς από τα διδακτικά τους καθήκοντα για λόγους υγείας ήταν άτυπη, καθώς οι συγκεκριμένοι δεν είχαν λάβει αναρρωτικές άδειες και δεν είχαν παραπεμφθεί για εξέταση ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής», προστίθεται στο πόρισμα.

Γενικότερα, τα πορίσματα διαπιστώνουν καταφανές έλλειμμα στη σωστή κατανομή εκπαιδευτικού προσωπικού. Οπως αναφέρεται μάλιστα στο πιο πρόσφατο εξ αυτών, «οι προτάσεις του υπουργείου Παιδείας διαφέρουν αισθητά από τις αντίστοιχες των άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) εκτιμούν ''υπεραριθμία'' για την ειδικότητα Πληροφορικής, ωστόσο το υπουργείο εκτιμά έλλειψη».

Ωστόσο δεν λείπουν και περιπτώσεις κραυγαλέων μετακινήσεων και μεταθέσεων:

Παράδειγμα: Εκπαιδευτικός Τουριστικών Επιχειρήσεων τοποθετήθηκε σε λύκειο της Πιερίας, κοντά στον τόπο διαμονής της, ύστερα από αίτησή της για οικονομικούς λόγους. Ωστόσο στο συγκεκριμένο σχολείο δεν υπήρχαν διαθέσιμες ώρες διδασκαλίας!

Επιπλέον: Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας διατέθηκαν με μετάθεση περισσότεροι εκπαιδευτικοί από όσοι απαιτούνταν. Δηλαδή 44 επιπλέον εκπαιδευτικοί για τρεις ειδικότητες (Φιλολογία, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή). Με βάση όμως τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Σώμα Επιθεωρητών, φαίνεται όχι μόνο να μην «περισσεύουν» οι 44 εκπαιδευτικοί για τις τρεις αυτές ειδικότητες, αλλά να «λείπουν» επιπλέον 13 καθηγητές.

Τέλος, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ασχολήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην του διαστήματος που έλαβε αναρρωτική άδεια (3,5 μήνες), με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.

Ανατολική Αττική
1.162 λιγότερες ώρες την εβδομάδα

Παρά τα αδιάσειστα στοιχεία του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρητών που διενεργήθηκε υπό την ευθύνη του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τα συμπεράσματά του μένουν προφανώς αναξιοποίητα από τους καθ' ύλην αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης, στους οποίους το πόρισμα έχει κοινοποιηθεί.

Ανάλογα ήταν τα ευρήματα και του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρητών στον έλεγχο που διενήργησαν σε σχολεία της Ανατολικής Αττικής, τα έτη 2008-2009 έως 2011-2012. Τα 4 αυτά διδακτικά έτη διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των καθηγητών που δίδασκε με μειωμένο ωράριο κυμαίνονταν από 44% έως 65%. Στα τέσσερα Λύκεια της Βάρης και της Βουλιαγμένης οι διδακτικές ώρες που υπολείπονταν για να συμπληρωθεί το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο έφταναν συνολικά τις 1.162!

Ειδικότητες
«Πρωταθλητές» όσον αφορά τη μη συμπλήρωση του ωραρίου βρέθηκαν κατά σειράν οικονομολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, καθηγητές Πληροφορικής και Φυσικής Αγωγής.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, διαπιστώθηκαν μειωμένα διδακτικά ωράρια εκπαιδευτικών για λόγους που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία. Για παράδειγμα, το πόρισμα αναφέρει περιπτώσεις εκπαιδευτικών με λιγότερες ώρες ή ακόμα και με μηδενικό ωράριο χωρίς να υπάρχουν έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν το ελλιπές διδακτικό ωράριο.

Προκύπτει επίσης περίπτωση καθηγητή για τον οποίο στο σύστημα καταγραφής ως αιτία του μειωμένου του ωραρίου αναφέρεται η θέση του υποδιευθυντή. Ομως, στα έγγραφα του σχολείου ο ίδιος εκπαιδευτικός εμφανίζεται ως «αναπληρωτής διευθυντής».

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΙΜΑΛΗ

Πηγή: e-go.gr

 

 

 

 

Εμφανίσεις: 749

Επικοινωνια

Δρυάδων 12, Κατερίνη 601 00

Τ.Κ.601 00

Τηλ. 2351029856 & 2351600920

e-mail: mail[at]2gym-kater.pie.sch.gr

Θα μας βρείτε στο Χάρτη