Η πρόταση για Χημεία η Πληροφορική στις Πανελλαδικές

Κατηγορία: Νέα Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Από τις απαντήσεις που έδωσαν τα τμήματα προκύπτει η ανάγκη διχοτόμησης του δεύτερου πεδίου, με αποτέλεσμα εάν αυτό γίνει να εγκλωβιστούν οι υποψήφιοι σε ένα επίπεδο με λίγα τμήματα και να μη μπορούν να έχουν την επιλογή τμημάτων που είχαν πέρσι.

 

Κατατέθηκαν από την ΑΔΙΠ στο υπουργείο Παιδείας  οι απαντήσεις των πανεπιστημιακών τμημάτων του Β Επιστημονικού Πεδίου, στο ερώτημα « Ποιο κατά τη γνώμη σας μάθημα α θα πρέπει να εξετάζεται ,    της Πληροφορικής ή της Χημείας;».

   Από τις απαντήσεις που δόθηκαν:

Τα 40 τμήματα απάντησαν Χημεία

Τα 39 Πληροφορική, και

Τα 12 και τα δύο μαθήματα

Από τις απαντήσεις που έδωσαν τα τμήματα προκύπτει η ανάγκη διχοτόμησης του δεύτερου πεδίου, με αποτέλεσμα εάν αυτό γίνει να "εγκλωβιστούν" οι υποψήφιοι σε ένα επίπεδο με λίγα τμήματα και να μη μπορούν να έχουν την επιλογή τμημάτων που είχαν πέρσι.

 Πάντως η νυν πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ήδη ανακοίνωσε ότι  μελετά τη δυνατότητα οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ να μπορούν να επιλέξουν περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία.
 
Εφόσον η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας διατηρήσει το υφιστάμενο νέο νόμο  για το θέμα της «Πληροφορικής», τότε για τα 47 τμήματα Πληροφορικής υποχρεωτικά  θα πρέπει να επιλεγεί το μάθημα της Πληροφορικής.

Ειδικότερα τα τμήματα  των ΑΕΙ απέστειλαν στην ΑΔΙΠ τις ακόλουθες προτάσεις:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ     Χημεία
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Πληροφορική
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Πληροφορική
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ     Χημεία
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     Χημεία
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ     Πληροφορική
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ     Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     πληροφορική
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     Πληροφορική
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Χημεία
ΦΥΣΙΚΗΣ     Χημεία
ΧΗΜΕΙΑΣ     Χημεία
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Χημεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ     
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ     Χημεία
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ     Χημεία
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ     Χημεία
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ     Χημεία
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     Χημεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΡΑΚΗΣ    
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    Χημεία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Πληροφορική
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ     Χημεία
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ     Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ     Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     Χημεία
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Χημεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ    
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     Χημεία
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ     Και τα δύο
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (Μ.Ι.Θ.Ε.)    Και τα δύο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ     Πληροφορική
ΦΥΣΙΚΗΣ     Χημεία
ΧΗΜΕΙΑΣ     Χημεία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ    
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Και τα δύο
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Και τα δύο
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ     Και τα δύο
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ     Και τα δύο
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ     Και τα δύο
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Και τα δύο
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Και τα δύο
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Και τα δύο
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Και τα δύο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ    
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ    Πληροφορική
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ     Χημεία
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ    Πληροφορική
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ    Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ     Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ     Πληροφορική
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     Χημεία
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    Πληροφορική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ     Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Χημεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ    
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     Χημεία
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     Χημεία
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ     Χημεία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     Πληροφορική
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ     Πληροφορική
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Πληροφορική
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ     Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     πληροφορική
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Χημεία
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Πληροφορική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ     Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ     Χημεία
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     Πληροφορική
ΦΥΣΙΚΗΣ     Χημεία
ΧΗΜΕΙΑΣ     Χημεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ    
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ     Χημεία
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ     Πληροφορική
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ    Πληροφορική
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ    Πληροφορική
ΦΥΣΙΚΗΣ     Χημεία
ΧΗΜΕΙΑΣ     Χημεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)    Πληροφορική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ    
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ     Χημεία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Πληροφορική
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ     Χημεία
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ     Χημεία
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ     Πληροφορική
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ     Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Χημεία
ΦΥΣΙΚΗΣ     Χημεία
ΧΗΜΕΙΑΣ     Χημεία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     Πληροφορική
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ     Πληροφορική
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ     Πληροφορική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)    Πληροφορική

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ    
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ     Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ     Χημεία
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ     Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     Χημεία
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     Και τα δύο

Πηγή: esos.gr

Εμφανίσεις: 568

Επικοινωνια

Δρυάδων 12, Κατερίνη 601 00

Τ.Κ.601 00

Τηλ. 2351029856 & 2351600920

e-mail: mail[at]2gym-kater.pie.sch.gr

Θα μας βρείτε στο Χάρτη