Ενημέρωση γονέων

Κατηγορία: Νέα Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Αγαπητοί γονείς

Με την πρώτη φετινή επικοινωνία μας σας απευθύνω τους θερμούς μου χαιρετισμούς, εύχομαι υγεία στις οικογένειές σας και πρόοδο στα παιδιά σας.

Επιθυμώ την αμέριστη συνεργασία σας και συμπαράστασή σας στο δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών για την ορθότερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας.

Βέβαια το διδακτικό έργο είναι φυσικά αποκλειστική ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των Διδασκόντων και εμού προσωπικά, η οποία θα φροντίσω με όλες μου τις δυνάμεις να επιτευχθεί στον ανώτατο βαθμό. Σας βεβαιώνω ότι η ομάδα των εκπαιδευτικών του Σχολείου εργάζεται με ιδιαίτερο ζήλο, αγάπη, επιμονή και υπευθυνότητα για να πετύχουν τους επιδιωκόμενους στόχους.

Όσον αφορά όμως το παιδαγωγικό έργο και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο ζητώ και τη δική σας συνδρομή στην προσπάθεια των διδασκόντων.

Συγκεκριμένα είναι αναγκαίο:

α. Να ενημερώνεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα και να παρακολουθείτε με ενδιαφέρον την επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών σας

β.  Να συζητάτε καθημερινά με το παιδί σας για τo το τι γίνεται στο σχολείο. Να τα σχολιάζετε θετικά στο παιδί σας και οτιδήποτε θεωρήσετε αρνητικό να το μεταφέρετε άμεσα σε μένα, τη Διευθύντρια.

γ.  Να ενημερώνετε εμένα προσωπικά όταν το παιδί αντιμετωπίζει προσωρινό ή χρόνιο πρόβλημα υγείας ή άλλο σοβαρό πρόβλημα.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο Γυμνάσιο (διαδικασία αξιολόγησης, σχολικό και διδακτικό έτος, γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κ.ά.) ορίζει ? μεταξύ άλλων ? τα εξής:

Σχολικό και διδακτικό έτος

1.      Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

2.     Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

3.     Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

4.     Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

1.      Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α?) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία 5)Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6)Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και 9) Οικιακή Οικονομία.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Τεχνολογία ? Πληροφορική, 2) Μουσική ? Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή.

Διαδικασία αξιολόγησης

1.      Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:

Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

Β. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της δεύτερης ομάδας δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα της τρίτης ομάδας δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

Δ. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό:

Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα. Για τον σωστό προγραμματισμό αυτών των γραπτών δοκιμασιών, οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν έγκαιρα, σε ειδικό τετράδιο, την ημέρα που προτίθενται να διενεργήσουν ωριαία γραπτή δοκιμασία σε κάποιο τμήμα, για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους.

Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:

α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο,

β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,

γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.

 Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

1.      Από την 1η μέχρι την 30η Ιουνίου η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες

α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄

β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση

γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα έχουν παραπεμφθεί οι μαθητές. Στην Α΄ ομάδα γραπτές και προφορικές εξετάσεις στα μαθήματα και στη Β΄ και Γ΄ ομάδα οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι μόνο προφορικές.

Βαθμός ετήσιας επίδοσης

1.      Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

2.     Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β΄) και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

3.     α. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10),

ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον (13).

β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Για τους παραπεμπόμενους μαθητές υλοποιείται από το σχολείο πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Η υλοποίησή του ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα(10)

καθώς και σε εξετάσεις επόμενου σχολικού έτους. Οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.

4.     Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε. 5. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 Υ.Α. (Β΄ 276), προάγονται ή απολύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 εδαφίου α (ii) της ενότητας με τίτλο «Βαθμός ετήσιας επίδοσης» της παρούσας εγκυκλίου με μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε «τουλάχιστον έντεκα (12)».

Φοίτηση ? Δικαιολόγηση απουσιών

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται «Επαρκής» όταν το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι  50 είναι δικαιολογημένες.

Κατ? εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως «επαρκή» τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε περισσότερες από 114 και όχι πάνω από 164 απουσίες αν οι απουσίες πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε βεβαιωμένη ασθένεια, ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του μαθητή είναι «κοσμιωτάτη».

Ειδάλλως η φοίτηση του μαθητή χαρακτηρίζεται «Ανεπαρκής» και ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του.

Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος, όταν ο μαθητής  συμπληρώσει 24 συνολικά απουσίες, ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, στις αρχές κάθε μήνα.

Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών μιας ή δύο ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί η αίτηση του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά στο Σχολείο, δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών από το Σχολείο για λόγους υγείας, περισσότερες από δύο μέρες, ο κηδεμόνας του μαθητή που απουσίασε είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποκλειστικά ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δέκατη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Δε δικαιολογούνται μεμονωμένες ή συνεχείς απουσίες μαθητών που πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου.

Συμπεριφορά

Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου.

Αποκλίσεις ή παραλείψεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή, τον οφειλόμενο σεβασμό στο διδάσκοντα, στη σχολική περιουσία και στο συμμαθητή και γενικά τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, θεωρούνται παραπτώματα, είναι αιτία παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζονται από το σχολείο με παιδαγωγικές παρεμβάσεις, νουθεσίες και μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ? όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.

Κάπνισμα

Το Σχολείο έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των μαθητών και να καταπολεμά την απόκτηση της βλαπτικής συνήθειας του καπνίσματος. Γι? αυτό δεν έχει άλλη επιλογή από το να απαγορεύει με αυστηρότητα το κάπνισμα, όχι μόνο στον σχολικό χώρο αλλά και σε κάθε άλλη σχολική εκδήλωση εκτός αυτού.

Το Σχολείο θα πραγματοποιήσει ενημερώσεις των μαθητών για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

 ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αγαπητοί γονείς, οφείλω να σας ενημερώσω ότι δεν επιτρέπεται να δίνουμε φάρμακα στους μαθητές ,εμείς οι καθηγητές τους. Σύμφωνα με την με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β) Υπουργική Απόφαση, αρ. 36 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες εκπαιδευτικών-διδασκόντων» έργο των εκπαιδευτικών είναι όλα εκείνα που άπτονται των εκπαιδευτικών διαδικασιών, δηλαδή η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών, με στόχο την ποιότητα της εκπαίδευσης, την κοινωνική πρόοδο και τη διάδοση του πολιτισμού.

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών (εφηβικός ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά.) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις. Αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωση του εκπαιδευτικού να παρέχει τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές του σχολείου του.

Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.

Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, οι Δ/ντές οφείλουν μόνο να καλούν το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδή του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουν τους γονείς του.

 Φωτογραφίες

Οι μαθητές της Γ τάξης 3 φωτογραφίες(αθλητικές δραστηριότητες, απολυτήριο και αποδεικτικό).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Παρακαλώ να με ενημερώσετε  για τις τυχόν ιδιαιτερότητες των παιδιών σας (δυσλεξία, υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες κ.λ.π.), τυχόν ασθένειες, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας και να τους στηρίξουμε.

Οι γονείς μαθητών οι οποίοι κατέχουν διάγνωση από ΚΕΔΔΥ να το προσκομίσουν στη Δ/ντρια. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία του τμήματος ένταξης. Κρίνεται απαραίτητη η Υπεύθυνη δήλωση των γονέων καθώς και η διάγνωση από το ΚΕΔΔΥ.

 Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου

ΩΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

1 η

08.20 ? 09.05

5 λεπτά

2 η

09.10 ? 09.55

10 λεπτά

3 η

10.05 ? 10.50

10 λεπτά

4 η

11.00 ? 11.45

10 λεπτά

5 η

11.55 ? 12.4 0

5 λεπτά

6 η

12.45 ? 13.25

 

7 η

13.25 ? 14.05

 
     

 Ενημέρωση γονέων

Για την ενημέρωσή σας αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών σας θα μπορείτε να συναντάτε τους διδάσκοντες  με βάση το ενημερωτικό σημείωμα που θα στείλουμε.

Σε έκτακτες περιπτώσεις η Διεύθυνση του Σχολείου επικοινωνεί με τους γονείς, αλλά και οι γονείς μπορούν να συνεννοηθούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση για την πραγματοποίηση μιας ειδικής συνάντησης.

Για να επικοινωνήσετε :   το τηλέφωνο του Σχολείου : 2351029856

το email του Σχολείου       : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

το κινητό της Διευθύντριας  : 6945796855

 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

Εμφανίσεις: 401

Επικοινωνια

Δρυάδων 12, Κατερίνη 601 00

Τ.Κ.601 00

Τηλ. 2351029856 & 2351600920

e-mail: mail[at]2gym-kater.pie.sch.gr

Θα μας βρείτε στο Χάρτη