Ενημέρωση για εγγραφές μαθητών/τριών στην Α’ Γυμνασίου

Κατηγορία: Νέα Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες μαθητών/τριών ΣΤ τάξης Δημοτικού Σχολείου, για την εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α τάξη του 2ου Γυμνασίου Κατερίνης σχολικού έτους 2023-2024, μπορείτε να προσέλθετε από 9:00 – 13:30 μ.μ. τις ημέρες Πέμπτη 22 Ιουνίου, Τρίτη 27,Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Ιουνίου. Την Παρασκευή 30 Ιουνίου οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 10:30 π.μ.. Στην περίπτωση που υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 έως 6 Σεπτεμβρίου στο σχολείο, για να συμπληρώσετε και να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

 Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής

  1. Για την ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων ανήλικων μαθητών Γυμνασίων για ζητήματα της πορείας φοίτησης του μαθητή, υποβάλλεται δήλωση όπου δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) και ο αριθμός τηλεφώνου.
    «Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία.» Η διάταξη αυτή Άρθρο 9 – Ενότητα Ε – Δικαιολογητικά εγγραφής – παρ. 1β (Εγγραφές μαθητών στα Γυμνάσια) είχε την εξής διατύπωση : «Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων» (φωτοαντίγραφο απόφασης δικαστηρίου).
    Τα ανωτέρω ισχύουν πλέον και για όλες τις εγγραφές σε δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (συμπληρωμένο από γιατρό του Κέντρου Υγείας ή από Νοσοκομείο ή από Ιδιώτη ιατρό)

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που το ερχόμενο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη του Γυμνασίου να ενημερωθούν για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) και την υποχρέωση προσκόμισής του στη σχολική μονάδα. Για να διαβάσετε τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ.
Το συνημμένο αρχείο [Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή] θα πρέπει να συμπληρωθεί και να προσκομισθεί στο σχολείο (στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής) υπογεγραμμένο από ιατρό, με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Σημειώνεται ότι το ΑΔΥΜ έχει ισχύ τρία (3) σχολικά έτη, και θα συνοδεύει τους μαθητές σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο .

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

ΦΕΚ_2675Β__72367_ΓΔ4_Τροποποίηση_της_79942_άρ.9-22

Εμφανίσεις: 170

Επικοινωνια

Δρυάδων 12, Κατερίνη 601 00

Τ.Κ.601 00

Τηλ. 2351029856 & 2351600920

e-mail: mail[at]2gym-kater.pie.sch.gr

Θα μας βρείτε στο Χάρτη