Ενημέρωση για τις εγγραφές μαθητών/τριών στην Β’ και Γ’ τάξη

Κατηγορία: Νέα Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες μαθητών/τριών του  Σχολείου μας, για την εγγραφή των μαθητών/τριών στην Β και Γ  τάξη  2ου Γυμνασίου Κατερίνης  σχολικού έτους 2023-2024, μπορείτε να προσέλθετε από 9:00 – 13:30 μ.μ. τις ημέρες Πέμπτη 22 Ιουνίου, Τρίτη 27,Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Ιουνίου. Την Παρασκευή 30 Ιουνίου οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 10:30 π.μ..
Στην περίπτωση που υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 έως 6 Σεπτεμβρίου στο σχολείο, για να συμπληρώσετε και να προσκομίσετε:

 Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής

Για την ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων ανήλικων μαθητών Γυμνασίων για ζητήματα της πορείας φοίτησης του μαθητή, υποβάλλεται δήλωση όπου δηλώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) και ο αριθμός τηλεφώνου.
«Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία.» Η διάταξη αυτή Άρθρο 9 – Ενότητα Ε – Δικαιολογητικά εγγραφής – παρ. 1β (Εγγραφές μαθητών στα Γυμνάσια) είχε την εξής διατύπωση : «Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων» (φωτοαντίγραφο απόφασης δικαστηρίου).
Τα ανωτέρω ισχύουν πλέον και για όλες τις εγγραφές σε δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΦΕΚ_2675Β__72367_ΓΔ4_Τροποποίηση_της_79942_άρ.9-22

Εμφανίσεις: 142

Επικοινωνια

Δρυάδων 12, Κατερίνη 601 00

Τ.Κ.601 00

Τηλ. 2351029856 & 2351600920

e-mail: mail[at]2gym-kater.pie.sch.gr

Θα μας βρείτε στο Χάρτη