Αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Αθήνα (Βουλή)

Κατηγορία: Νέα Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2023

 Έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση 20883/ΓΔ4/12-02-2020 για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από ποιοτική και οικονομική άποψη προσφοράς για Αθήνα (Βουλή), η συγκροτηθείσα επιτροπή του υπ’ αριθµόν 1 πρακτικού, συνεδρίασε στις 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:30 µ.µ. για να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών των Τουριστικών Γραφείων, που κατατέθηκαν για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί από Πέµπτη 02 Νοεμβρίου έως Σάββατο 04 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα (Βουλή).

  Η επιτροπή, αφού εξέτασε όλες τις προσφορές που υποβλήθηκαν προσεκτικά, τις έκανε όλες δεκτές και οµόφωνα επέλεξε την προσφορά του Ταξιδιωτικού Γραφείου MITA TRAVEL, Ξενοδοχείο Titania Hotel 4* 99€/ άτοµο µε ηµιδιατροφή καθώς και μια δωρεάν συμμετοχή, ως την πλέον κατάλληλη, επειδή πληροί όλους τους όρους και τις υπηρεσίες που τέθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατερίνη, 18–10–2023

Η ∆ιευθύντρια

Παπαδοπούλου Γαρυφαλιά

 Τα µέλη της

 1. Παπαδοπούλου Κυριακή, Αρχηγός διδακτικής επίσκεψης

 2. Παπαγιάννης Γεώργιος Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου

3. Κουρνούτης Ισαάκ Πρόεδρος 15μελούς του σχολείου

 4. Μποταΐτη Φωτεινή Μέλος 15μελούς

 

Εμφανίσεις: 31

Επικοινωνια

Δρυάδων 12, Κατερίνη 601 00

Τ.Κ.601 00

Τηλ. 2351029856 & 2351600920

e-mail: mail[at]2gym-kater.pie.sch.gr

Θα μας βρείτε στο Χάρτη