Ενημέρωση Γονέων

Κατηγορία: Γονείς Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Όσον αφορά όμως το παιδαγωγικό έργο και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο ζητώ και τη δική σας συνδρομή στην προσπάθεια των διδασκόντων.

 Συγκεκριμένα είναι αναγκαίο:

 α. Να ενημερώνεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα και να παρακολουθείτε με ενδιαφέρον την επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών σας

 β. Να συζητάτε καθημερινά με το παιδί σας για τo το τι γίνεται στο σχολείο. Να τα σχολιάζετε θετικά στο παιδί σας και οτιδήποτε θεωρήσετε αρνητικό να το μεταφέρετε άμεσα σε μένα, τη Διευθύντρια.

 γ. Να ενημερώνετε εμένα προσωπικά ή τον Υποδιευθυντή όταν το παιδί αντιμετωπίζει προσωρινό ή χρόνιο πρόβλημα υγείας ή άλλο σοβαρό πρόβλημα.

 ? Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στο Γυμνάσιο (διαδικασία αξιολόγησης, σχολικό και διδακτικό έτος, γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κ.ά) ορίζει - μεταξύ άλλων - τα εξής:

 Σχολικό και διδακτικό έτος

 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

 3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

 4. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

 Καθημερινά το σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα αρχίζει στις 8:15 και λήγει στις 14:10(7ωρο) ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος.

 Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

 1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

 Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 3) Ιστορία, 4) Φυσική, 5)Βιολογία, 6)Μαθηματικά,7)Αγγλικά.

 Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Χημεία, 2)Γεωλογία-Γεωγραφία,3)Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 4)Θρησκευτικά,5) Δεύτερη ξένη γλώσσα 6) Οικιακή Οικονομία, 7)Τεχνολογία-Πληροφορική.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 1) Μουσική ? Καλλιτεχνικά 2) Φυσική Αγωγή.

 Διαδικασία αξιολόγησης

 1. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:

 Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

 α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία

 β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

 γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες

 δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,

 ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

 Β. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

 α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

 β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

 Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της δεύτερης ομάδας δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα της Γ ομάδας δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

 Δ. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακάτω περιορισμό:

 Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα. Για τον σωστό προγραμματισμό αυτών των γραπτών δοκιμασιών, οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν έγκαιρα, σε ειδικό τετράδιο, την ημέρα που προτίθενται να διενεργήσουν ωριαία γραπτή δοκιμασία σε κάποιο τμήμα, για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους.

 Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:

 α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο,

 β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,

γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.

 Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

 1. Από την 1η μέχρι την 30η Ιουνίου η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες

 α) την πρώτη εξεταστική περίοδο από 1 έως 15 Ιουνίου, στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄.Η διάρκεια των εξετάσεων είναι δίωρη εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.

β) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα έχουν παραπεμφθεί οι μαθητές το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Στην Α΄ ομάδα γραπτές και προφορικές εξετάσεις στα μαθήματα και στη Β΄ και Γ ΄ομάδα οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι μόνο προφορικές.

 Βαθμός ετήσιας επίδοσης

1. Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

2. Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β΄) και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετράμηνου.

 4. α. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

 i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10),

ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον (13).

 β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10) και εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων δεν υπερβαίνει τα τέσσερα.

  Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄, Β, Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.

 Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ? οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η προφορική? εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ? και της Ομάδας Γ ? οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.

 5. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 Υ.Α. (Β΄ 276), προάγονται ή απολύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 εδαφίου α (ii) της ενότητας με τίτλο «Βαθμός ετήσιας επίδοσης» της παρούσας εγκυκλίου με μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε "τουλάχιστον έντεκα (12)".

 Φοίτηση - Δικαιολόγηση απουσιών

 Η φοίτηση χαρακτηρίζεται «Επαρκής» όταν το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ.

 Οι υπεύθυνοι τμημάτων ενημερώνουν τους κηδεμόνες με mail ή sms ή τηλέφωνο για την απουσία του μαθητή/τριας αλλά και οι κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για το λόγο απουσίας του μαθητή/τριας. Σε περίπτωση απουσίας 3 συνεχόμενων ημερών ή 30 απουσιών ο υπεύθυνος επικοινωνεί με τους γονείς και ενημερώνει τη Δ/ντρια. Για τις απουσίες ενημερώνεται καθημερινά το ηλεκτρονικά τηρούμενο βιβλίο φοίτησης(myschool).

 Σας ενημερώνουμε επίσης ότι όλα τα έντυπα-έγγραφα του σχολείου με βάση την Υ.Α.10645/ΓΔ4/23-01-2018 που αφορούν τις εγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στη Δευτεροβάθμια καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠ.Π.Ε.Θ, το myschool ανελλιπώς. Όλα πλέον είναι ηλεκτρονικά. Η εικόνα του σχολείου αποτυπώνεται καθημερινά στο myschool. Απαιτείται η προσοχή σας, γονέων και μαθητών, για όλα τα θέματα που προαναφέρθηκαν.

 Ως «Επαρκής» χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή/τριας εφόσον το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν τις υπερβαίνει η φοίτηση χαρακτηρίζεται «Ανεπαρκής» και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτηση στην ίδια τάξη..

 Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του.

 Από φέτος ένας νέος θεσμός υλοποιείται με βάση την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 129431/ΓΔ4 με θέμα «Σύμβουλος Σχολικής Ζωής». Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής :

 - Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβούλου Σχολικής Ζωής είναι: - Η συμβουλευτική καθοδήγηση, η ενημέρωση και η υποστήριξη μαθητών, γονέων και κηδεμόνων σε θέματα παιδαγωγικής, αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διευθέτηση κρίσεων, η πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, και η διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών.

  - Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα.

  - Η υποστήριξη μέσα από κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράμματα, μεθόδους και πρακτικές για τη δημιουργική σύνδεση σχολείου, οικογένειας και κοινότητας και την συνεργασία τους, με στόχο τη διαχείριση κρίσεων, δηλαδή την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών, την ενίσχυση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες, την υποστήριξη αυτών και των οικογενειών τους κ.ά. - Η κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη και ενσωμάτωση μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες, κλίσεις και ταλέντα και η αξιοποίηση αυτών στον χώρο της σχολικής κοινότητας.

 - Η υποστήριξη των μαθητών μέσα από προληπτικές αλλά και συμβουλευτικές κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοεκτίμηση ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στην σχολική ζωή. - Η συνεργασία και η υποστήριξη των οικογενειών των μαθητών θα πραγματοποιηθεί συμπεριλαμβάνοντας και αξιοποιώντας τις κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, τη συμβουλευτική γονέων και τη δημιουργία ομάδων γονέων με κοινά ενδιαφέροντα και ανάγκες.

  - H δημιουργία και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.

 Ορίστηκαν Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής οι κ. Δάμπαση Α. για τα τμήματα Α1,Α2,Α3,Α4,Α5, Β1 και η κ. Παπαδοπούλου Κ. για την Γ τάξη και το Β2, Β3.

  Συμπεριφορά

 Η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου. Υπουργική Απόφαση Αποκλίσεις ή παραλείψεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή, τον οφειλόμενο σεβασμό στο διδάσκοντα, στη σχολική περιουσία και στο συμμαθητή και γενικά τις ηθικές αρχές του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, θεωρούνται παραπτώματα, είναι αιτία παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζονται από το σχολείο με παιδαγωγικές παρεμβάσεις, νουθεσίες και μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Χρήση κινητών τηλεφώνων

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ? όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.

 Κάπνισμα

 Το Σχολείο έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των μαθητών και να καταπολεμά την απόκτηση της βλαπτικής συνήθειας του καπνίσματος. Γι' αυτό δεν έχει άλλη επιλογή από το να απαγορεύει με αυστηρότητα το κάπνισμα, όχι μόνο στον σχολικό χώρο αλλά και σε κάθε άλλη σχολική εκδήλωση εκτός αυτού.

 Το Σχολείο θα πραγματοποιήσει ενημερώσεις των μαθητών για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

 ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 Αγαπητοί γονείς, οφείλω να σας ενημερώσω ότι δεν επιτρέπεται να δίνουμε φάρμακα στους μαθητές, εμείς οι καθηγητές τους. Σύμφωνα με την με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β) Υπουργική Απόφαση, αρ. 36 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες εκπαιδευτικών-διδασκόντων» έργο των εκπαιδευτικών είναι όλα εκείνα που άπτονται των εκπαιδευτικών διαδικασιών, δηλαδή η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών, με στόχο την ποιότητα της εκπαίδευσης, την κοινωνική πρόοδο και τη διάδοση του πολιτισμού.

 Επομένως, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών (εφηβικός ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις. Αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωση του εκπαιδευτικού να παρέχει τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές του σχολείου του.

 Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια της Δι/ντριας της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.

 Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, οι Δ/ντές οφείλουν μόνο να καλούν το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδή του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουν τους γονείς του.

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 Παρακαλώ να με ενημερώσετε  για τις τυχόν ιδιαιτερότητες των παιδιών σας (δυσλεξία, υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες κ.λ.π.), τυχόν ασθένειες, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας και να τους στηρίξουμε. Οι γονείς μαθητών οι οποίοι κατέχουν διάγνωση από ΚΕΣΥ να το προσκομίσουν στη Δ/ντρια. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία του τμήματος ένταξης. Κρίνεται απαραίτητη η Υπεύθυνη δήλωση των γονέων καθώς και η διάγνωση από το ΚΕΣΥ.

 Ενημέρωση γονέων

 Για την ενημέρωσή σας αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών σας θα μπορείτε να συναντάτε τους διδάσκοντες  από το Νοέμβριο με βάση το ενημερωτικό σημείωμα που θα στείλουμε για τις ώρες που θα ορίσει ο κάθε εκπαιδευτικός. Την 1η βδομάδα του μήνα οι γονείς της Γ τάξης, τη 2η βδομάδα οι γονείς της Β τάξης και την 3η βδομάδα οι γονείς της Α τάξης. Μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σχολείου αλλά και από τα μηνύματα που στέλνουμε στα email σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. Σε έκτακτες περιπτώσεις η Διεύθυνση του Σχολείου επικοινωνεί με τους γονείς, αλλά και οι γονείς μπορούν να συνεννοηθούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση για την πραγματοποίηση μιας ειδικής συνάντησης.

Για να επικοινωνήσετε : τηλέφωνο του Σχολείου : 2351029856

 email του Σχολείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">mail@2gym-kater.pie.sch.gr

 Web Site: http://2gym-kater.pie.sch.gr

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

Παπαδοπούλου Γαρυφαλιά

 

 

 

 

Επικοινωνια

Κλεισούρας 48 Κατερίνη

Τ.Κ.601 00

Τηλ. & fax 2351029856

 e-mail: mail[at]2gym-kater.pie.sch.gr

Θα μας βρείτε στο Χάρτη